PREZENTARE PROIECT



Nume proiect: Îmbunătățirea infrastructurii de access la servicii de internet în zona metropolitană Oradea și orașul Debrecen (acronim: DigiConnect)

Cod: HURO/1001/012/1.2.2

Programul de finanțare: Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria România 2007-2013

Finanţare:
Buget total: 431.550 Euro
                
Buget ZMO: 188.781 Euro
                 Buget Primaria Debrecen: 249.000 Euro
                 Finanțare nerambursabilă (FEDR+cofinanțare națională): 96,29%
                 Contribuție parteneri: 3,71%

Obiectivul general al acestui proiect constă în apropierea comunităților și actorilor economici din zona frontalieră prin dezvoltarea instrumentelor de comunicare și a accesului la internet.

Obiectivele specifice se axează pe Informarea cetățenilor cu privire la zonele de acces internet prin wireless (1) respectiv pe achiziția și instalarea  unor echipamente  care vor asigura accesul internet wireless în locurile publice din spațiul rural al Zonei Metropolitane Oradea și Orașul Debrecen (2).

Principalele rezultate vizate se referă la reducerea numărului de persoane izolate prin îmbunătățirea accesului la rețelele și serviciile de internet respectiv la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de acces comunitar.


Lider de Proiect: A.D.I. Zona Metropolitană Oradea

Parteneri proiect: Primăria Debrecen

Durata proiectului: 01.02.2012 - 28.06.2013